Po západu slunce

Premiéra hry stálé Ochotnické společnosti v Rakovníku se konala v roce 1865.

© 2023 Divadelní spolek Tyl Rakovník