Růžová pouta

205. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 26. prosince 1904.

Veselohra o třech jednáních.

Utrženo bylo 105,60k.

Autor: Antonín Lokay

Režie: K. Konopásek

© 2023 Divadelní spolek Tyl Rakovník