Zlaté časy

219. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 2. června 1912.

Veselohra o třech dějstvích.

Utrženo bylo 134,28k.

Autor: Beatrice Dovská

Režie: Neumann

© 2021 Divadelní spolek Tyl Rakovník