Svatoslav, poslední Svatoplukovec

Premiéra hry se konala lp. 1827 ve prospěch německé Kočovné společnosti Stanfeld.

Režie: Jan Kubla

© 2023 Divadelní spolek Tyl Rakovník