Tři dni ze života karbaníkova

Premiéra hry stálé Ochotnické společnosti v Rakovníku se konala r.1842.

Režisér: Ivo Freiburg

© 2023 Divadelní spolek Tyl Rakovník