POPELKA Rakovník 2014 - den 0

Vážení, vážení přátelé atd., 

Popelka sice začíná až zítra, ale již dnes se sjíždějí, v naší obci mezi kopci, první divadelníci, čili homo theatris.

Chcete-li být uvítacím výborem pro DS Štěk z Opavy, spěchejte na rakovnické vlakové nádraží. Štěci přijíždí ve 14.32.

Dalším nedočkavcem, z důvodu časného zítřejšího hraní (9.00 Sněhová královna), přirazí svůj bus náš jmenovec z Čelákovic. Přivítejme tedy DS Tyl Čelákovice u sídla DS Tyl Rakovník v 18.00.

 

A KDO ŽE BUDE LETOS POZITIVNĚ KRITIZOVAT A MOTIVOVAT?

KDO BUDE ČERPAT Z MATERIE VIDĚNÉHO?

ODDĚLOVAT ZRNO OD PLEV?

CHVÁLIT A HODNOTIT?

P O R O T A

 čili

Lektorský sbor:

 MgA. Kateřina Baranowska scénografka, výtvarnice

 Mgr. Luděk Horký dramaturg, manažer dětské tvorby České televize

 MgA. Jaromír Hruška režisér, dramaturg Městského divadla Český Krumlov 

 doc., Mgr. Milan Schejbal umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka Příbram, pedagog DAMU

 MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. dramaturg Městského divadla Brno a BURANTEATRu Brno

 Tajemnice poroty

Mgr. Simona Bezoušková odborný pracovník NIPOS-ARTAMA

  

Lektoři dětských skupin:

Magdaléna Hniličková, Dis.

Ing. Tereza Králíčková, PhD.

Mgr. Marie Poesová

Mgr. Pavlína Schejbalová

 Další zprávy z bojiště přineseme zítra a čelákovickým i Štěkům přejeme

ZLOMTE VAZ!

 

 

 

 

POPELKA 2014 den 0
 
© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník