Pan režisér

Premiéra hry stálé Ochotnické společnosti v Rakovníku se konala 2. června 1867 v domě čp 197 Františka Košťála ve Vysoké ulici.

Nájem činil 1 zl z představení.

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník