Svatoslav, poslední Svatoplukovec

Obnovená premiéra hry stálé Ochotnické společnosti v Rakovníku se konala 1. března 1868.

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník