Chudý písničkář

Obnovená premiéra hry stálé Ochotnické společnosti v Rakovníku se konala 30. září 1869v hostinci U Beků.

Zisk činil 20zl. kteréžto darovány byly ve prospěch pohostinných občanů obce Lužná.

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník