Vrahové v městě

Veselohra ve třech jednáních.

6. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník odehrána byla 25. prosince 1872.

Utrženo bylo, spolu s představením  Přednáška u vrátné, celkem 47.53zl. ze kterých bylo 10zl. poukázáno jako dar ve prospěch chudých školních dítek.

Autor: Josef Mikuláš Boleslavský

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník