Jiříkovo vidění

19. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 13. dubna 1873.

Bylo sehráno pro místní chudé.

 

Autor: Josef Kajetán Tyl

Režie: Petr Kubla

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník