Pražský flamendr

33. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 7. prosince 1873.

Obraz ze života měšťanského ve čtyrech jednáních.

Utrženo bylo 20,32zl.

Autot: Josef Kajetán Tyl

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník