Sedlák křivopřísežník

34. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 28. prosince 1873.

Obraz ze života vesnického v osmi jednáních.

Utrženo bylo 20,45zl.

Autor: Ludwig Anzengruber

Překlad: J.E. Šlechta

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník