Chudý písničkář

42. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 26. prosince 1874.

Obraz z vesnického života ve čtyrech jednáních.

Utrženo bylo 30,70zl.

Autor: Josef Mikuláš Boleslavský dle Rudolfa Kneisela

Režie: Jiljí Šimr

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník