Slavnostní hra k novému roku

45. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 31. prosince 1874.

Autor: Josef Kajetán Tyl

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník