Isák Löwy, aneb Vděčné srdce židovské

53. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 3. října 1875.

Utrženo bylo 64,20zl. ze kterých bylo 28,54zl. poukázáno jako dar pro místní chudé studující.

Režie: František Polák

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník