Po třiceti letech

62. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 16. dubna 1876.

Činohra ve čtyrech jednáních.

Utrženo bylo 45,51zl. ze kterých bylo 5,72zl. poukázáno jako dar pro hasičský sbor.

Autor: Heribert Rau

Překlad: Petr Miloslav Veselský

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník