Jiříkovo vidění

65. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 1. listopadu 1876.

Báchorka se zpěvy a tanci v pěti odděleních.

Utrženo bylo 36,50zl.

Autor: Josef Kajetán Tyl

Režie: František Polák

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník