Starý desátník

67. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 18. března 1877.

Kouzelná hra ve čtveru oddělení se zpěvy.

Utrženo bylo 40,75 a z reprízy 42,61zl. ze kterých bylo 11,72zl. poukázáno jako dar pro chudé studenty.

Autor: František Polák - překlad z němčiny

Režie: František Polák

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník