Královna a její milostník

68. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 22. dubna 1877.

Utrženo bylo 95,18zl. ze kterých bylo 63,62zl. poukázáno jako dar pro nadaci Jos. Krále, nezl. muž.

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník