Kněz a voják

80. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 23. listopadu 1879.

Utrženo bylo, spolu s představením Tajnosti pařížské, celkem 27,42zl. 

Autor: Mathilde Aigueperse

Překlad: Johanna Kuffnerová

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník