Bankrotář

94. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 9. března 1885.

Obrázek ze života měšťanského ve čtyrech jednáních. 

Utrženo bylo 77,70zl. ze kterých bylo 35zl. poukázáno jako dar pro chudé studenty.

Autor: Josef Kajetán Tyl

Režie: Vl. Malec

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník