Bodří venkované

105. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 24. srpna 1885.

Veselohra v pěti jednáních. 

Autor: Vict. Sardou

Překlad a úprava: Jan Baptist Kühnl

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník