Jen moudře!

114. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 31. prosince 1886.

Fraška v jednom jednání. 

Autor: Pedro Calderon dela Barca dle A. Bittnera

Volný překlad: Č.P.

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník