Ve veřejném životě

142. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 21května 1893.

Veselohra o jednom jednání.

Utrženo bylo, spolu s představením Dostaveníčko, celkem 66,42zl. ze kterých bylo 27,42zl. poukázáno jako dar pro pohořelé v Klucemburku. 

Autor: Karel Pippich

Režie: Sl. Novotný

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník