České Amazonky, aneb Ženská vojna

144. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 3. září 1893.

Žertovná hra ve třech jednáních se zpěvy a tanci, evolucemi a skupeními.

Sehráno v rámci oslav 30. výročí ochotnického divadla, po proslovu pí. Láskové a přednášce p. V. Hůly: O činnosti a životě J.K.Tyla

Utrženo bylo 121,- a 67,50 zl.

Autor: J.K. Tyl dle Tolda a starší hry Klicperovy

Režie: Sl. Novotný

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník