Bankrotář a kramářka

147. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 4. března 1894.

Utrženo bylo 153,22zl. ze kterých bylo 134zl. poukázáno jako dar pro pohořelé v domě p. Matějovského. 

Autor: Josef Kajetán Tyl

Režie: T. Kratochvíl

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník