Nepodařené dostaveníčko

149. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 15. června 1894 v zahradě U Zlaté koruny.

 

Utrženo bylo, spolu s představením (Věno) J.S., celkem 53,50zl.

Režie Sl. Novotný

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník