Nehas co tě nepálí

170. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 19. dubna 1897.

Utrženo bylo 58,42zl.

Autor: F.J. Janke

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník