Chudý písničkář

193. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 5. května 1902.

Utrženo bylo 190,68k. ze kterých bylo 52,74k. poukázáno jako dar pro místní chudé.

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník