Mlynář a jeho dítě

194. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 1. listopadu 1902.

Obraz ze života v pěti jednáních.

Utrženo bylo 88,30k.

Autor: Ernst Benjamin Salamo Raupach

Překlad: Jan Emil Šlechta, nebo Josef M. Srp

Režie: Tomáš Kratochvíl

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník