Zvíkovský rarášek

199. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 18. října 1903.

Veselohra o jednom jednání.

Utrženo bylo, spolu s představením `V panském čeledníku`, celkem 92,60k.

Autor: Ladislav Stroupežnický

Režie: Tomáš Kratochvíl

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník