Medvěd a víla

220. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála ?. října 1912.

Dramatická báchorka o třech dějstvích, pro mádež věku nejméně 14 let.

Utrženo bylo 66,66k.

Autor: Eliška Krásnohorská

Reřie: J. Samerstein

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník