V sudě Diogenově

21. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 6. října 1912 u příležitosti Smuteční tryzny na paměť Jar. Vrchlického a O.M. Vyskočila. V představení hostovala Jarmila Kronbauerová herečka ND.

Komedie o jednom dějství.

Utrženo bylo 397,80k.

Autor: Jaroslav Vrchlický

Režie: J. Šubert

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník