Když hračky oživnou

251. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála ?. května 1919.

Tato hra byla sehrána celkem třikrát.

Autor: Antonie Fišerová

Režie: J. Šubertová

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník