Půjčka za oplátku

Premiéra na oslavu založení stálé Ochotnické společnosti v Rakovníku se konala 3. ledna 1841 U Beků.

Autor: Macháček

Režisér: František Hovorka

© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník